Soju Korice


case-study-korice
case-study-korice-13
case-study-korice-21
case-study-korice-22
case-study-korice-12
case-study-korice-8
case-study-korice-5

VIDEO MARKETING
 • Xây dựng thông điệp và concept video
 • Trực tiếp thực hiện ý tưởng video
 • Lên kế hoạch nội dung video

 • case-study-korice-8

  Trọn vị tinh túy

  Với những nội dung bổ ích cùng hình ảnh ấn tượng, Korice đã dệt nên bức tranh thiên nhiên tươi mát và gần gũi. Cùng xem lại sản phẩm sáng tạo từ Team Project Korice.

 • case-study-korice-8

  Trọn vị tinh túy

  Với những nội dung bổ ích cùng hình ảnh ấn tượng, Korice đã dệt nên bức tranh thiên nhiên tươi mát và gần gũi. Cùng xem lại sản phẩm sáng tạo từ Team Project Korice.