Các nền tảng tài chính quốc tế là nhà mua giới
chuyên nghiệp trong thị trường đầu tư thế giới


Nhiệm vụ của On Digitals là hỗ trợ các nền tảng này mở rộng quy mô toàn cầu nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng

1


ĐẶT BÁO PR


Phân tích thị trường và nghiên cứu đối thủ

Tư vấn chiến lược quảng cáo

Chọn lọc các site báo tài chính chất lượng

2


VIẾT BÁO PR


Viết bài PR trên các nền tảng tin tức

Giới thiệu các hình thức đầu tư tài chính

Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả

 

Các thành tựu đạt được:

  • Lượng người dùng Việt Nam đăng ký tham gia nền tảng tăng liên tục
  • Tăng độ phủ sóng thương hiệu đáng kể
  • Tiếp cận thành công đến nhiều tệp khách hàng tiềm năng
 

Các thành tựu đạt được:

  • Lượng người dùng Việt Nam đăng ký tham gia nền tảng tăng liên tục
  • Tăng độ phủ sóng thương hiệu đáng kể
  • Tiếp cận thành công đến nhiều tệp khách hàng tiềm năng
  • Với thông tin bổ ích và xác thực, On Digitals luôn đồng hành cùng các trader trên con đường đầu tư tài chính đầy tiềm năng.