Tin tức và xu hướng
digital marketing mới nhất

01/07/2021

Vị trí hiển thị quảng cáo Facebook và Vai trò đối với Facebook Ads

Các vị trí hiển thị quảng cáo Facebook có độ thu hút sự chú ý của người dùng Facebook ở khác nhau, do đó các nhà quảng cáo cần linh hoạt điều chỉnh phù hợp với ngân sách và thời điểm.

Các vị trí quảng cáo trên Facebook còn tác động đến độ hiệu quả của mục tiêu và hình thức của bài quảng cáo trong toàn bộ chiến dịch Facebook Ads.