Tin tức và xu hướng
digital marketing mới nhất

01/04/2021
Các doanh nghiệp bán lẻ áp dụng marketing hiện đại

Vai trò của marketing hiện đại đối với doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Sự phát triển mạnh của thị trường bán lẻ Việt Nam và xu hướng Công nghệ kỹ thuật số trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang đòi hỏi doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần phải chuyển mình để thích nghi trong thời đại mới.

Những thách thức trên sẽ trở thành cơ hội dành cho những ai biết tận dụng được chiến lược Marketing hiện đại vững vàng.