Ondigitals

Một trong các Agency hàng đầu
khu vực Đông Nam Á

Japan

China

Thailand

Taiwan

Vietnam

Philippines

Malaysia

Singapore

Indonesia

Australia

logo
Yêu cầu Hồ sơ năng lực

Chính sách dữ liệu của On Digitals

On Digitals hiểu tầm quan trọng của tính minh bạch trong việc xử lý dữ liệu. Digital marketing đòi hỏi một lượng dữ liệu đáng kể, cả từ khách hàng và thị trường. Để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả, On Digitals muốn quy định rõ chính sách dữ liệu của chúng tôi, bao gồm những điều sau:

Bắt đầu ngay
data policy

Chi tiết
chính sách dữ liệu của On Digitals

Nguyên tắc dữ liệu

Thông tin chúng tôi thu thập

On Digitals sử dụng thông tin và dữ liệu như thế nào?

Cách người dùng nhận, thay đổi hoặc xóa thông tin của mình

Thông tin của trẻ nhỏ

Chính sách dữ liệu

Liên hệ với On Digitals

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@ondigitals.com.