Ondigitals

Một trong các Agency hàng đầu
khu vực Đông Nam Á

Japan

China

Thailand

Taiwan

Vietnam

Philippines

Malaysia

Singapore

Indonesia

Australia

logo
Yêu cầu Hồ sơ năng lực

Quy tắc đạo đức trong Digital Marketing

Là một công ty digital marketing, mục tiêu hàng đầu của On Digital là giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng tích cực với người tiêu dùng hoặc khách hàng tiềm năng của họ.

Bắt đầu ngay
codes of ethnics

Người tiêu dùng ngày càng nhận thức được tình trạng hiện tại

của ngành quảng cáo

Do đó, cách tốt nhất để nhận được sự tin tưởng của họ là trung thành với giá trị thương hiệu và cung cấp những giá trị đó theo cách tích cực.

Digital Marketing Codes of Ethnics

Với vai trò trung gian, On Digitals cam kết duy trì Quy tắc đạo đức về digital marketing của chúng tôi để thực hiện các chiến dịch hiệu quả và thúc đẩy mối quan hệ có lợi giữa cả ba bên: người tiêu dùng, doanh nghiệp và công ty marketing.

Chi tiết
Quy tắc đạo đức của On Digitals

Chính trực

Minh bạch

Bảo vệ nhân quyền

Sự bền vững về môi trường

Liên hệ với On Digitals

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@ondigitals.com.