Ondigitals

Một trong các Agency hàng đầu
khu vực Đông Nam Á

Japan

China

Thailand

Taiwan

Vietnam

Philippines

Malaysia

Singapore

Indonesia

Australia

logo
Yêu cầu Hồ sơ năng lực

Chi tiết bài viết

ROI là gì? Cách tính toán và ý nghĩa của nó

Dịch vụ Digital ContentDịch vụ Outreach MarketingDịch vụ quảng cáo trực tuyếnDịch vụ SEO

13/07/2023

48

ROI là gì?

Lợi tức đầu tư (ROI) là một chỉ số đo lường hiệu quả hoặc khả năng sinh lời của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. ROI đo lường trực tiếp số tiền lãi trên một khoản đầu tư nhất định, cụ thể là chi phí đầu tư.

Để tính toán ROI, lợi ích (hoặc lợi tức) của khoản đầu tư được chia cho chi phí đầu tư. Kết quả được thể hiện dưới dạng phần trăm hoặc tỷ lệ.

Một số điều quan trọng:

  • Lợi tức đầu tư (ROI) là thước đo lợi nhuận phổ biến được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của một khoản đầu tư.
  • ROI được thể hiện dưới dạng phần trăm và được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng (hoặc lỗ) của khoản đầu tư cho chi phí hoặc chi phí ban đầu.
  • ROI có thể được sử dụng để so sánh giữa các khoản đầu tư tương tự và xếp hạng chúng vào các dự án hoặc tài sản khác nhau.
  • ROI không tính đến thời gian nắm giữ hoặc thời gian trôi qua và do đó, nó có thể bỏ lỡ chi phí cơ hội khi đầu tư vào nơi khác.
  • Để xác định việc gì đó mang lại ROI tốt hay không, bạn cần so sánh với các cơ hội sẵn có khác.

Công thức tính ROI

Công thức tính toán lợi nhuận đầu tư (ROI) như sau:

ROI = (Giá trị hiện tại của khoản đầu tư – Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư

Công thức tính toán lợi nhuận đầu tư

Công thức tính toán lợi nhuận đầu tư

Giá trị hiện tại của khoản đầu tư (Current Value of Investment) đề cập đến số tiền thu được từ việc bán khoản đầu tư đang được tính. Vì ROI được đo lường dưới dạng phần trăm, nó có thể được so sánh dễ dàng với lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác nhau, cho phép đo lường nhiều loại khoản đầu tư so với nhau.

Tại sao ROI được xem là chỉ số đo lường hữu ích ?

ROI là một chỉ số đo lường hiệu quả vì tính linh hoạt và đơn giản của nó. Về cơ bản, ROI có thể được sử dụng như một thước đo sơ bộ về khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. Đây có thể là ROI trên khoản đầu tư chứng khoán, ROI mà một công ty mong đợi khi mở rộng nhà máy hoặc ROI được tạo ra trong giao dịch bất động sản.

Công thức tính toán ROI tương đối đơn giản và dễ hiểu vì nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nếu ROI của một khoản đầu tư là số dương, thì đó có lẽ là khoản đầu tư đáng giá. Tuy nhiên, nếu có các cơ hội đầu tư khác có ROI cao hơn, những tín hiệu này có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ hoặc đi theo các tùy chọn tốt nhất. Ngược lại, nhà đầu tư nên tránh các khoản đầu tư có ROI âm, vì đó là khoản đầu tư gây ra tổn thất.

Ví dụ: giả sử Jo đã đầu tư 1.000 đô la vào Slice Pizza Corp. vào năm 2017 và bán cổ phần với tổng số tiền là 1.200 đô la một năm sau đó. Để tính toán lợi tức đầu tư này, hãy chia lợi nhuận ròng ($1.200 – $1.000 = $200) cho chi phí đầu tư ($1.000), để có ROI là $200/$1.000 hoặc 20%.

Với thông tin này, người ta có thể so sánh khoản đầu tư vào Slice Pizza với bất kỳ dự án nào khác. Giả sử Jo cũng đầu tư $2,000 vào công ty Big-Sale Stores Inc. vào năm 2014 và bán các cổ phiếu đó với tổng giá trị là $2,800 vào năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) trên khoản đầu tư của Jo vào Big-Sale sẽ là $800/$2,000, tức là 40%.

ROI là một chỉ số đo lường hiệu quả

 

ROI là một chỉ số đo lường hiệu quả

Hạn chế của ROI là gì?

Những ví dụ như của Jo ở trên tiết lộ một số giới hạn của việc sử dụng ROI, đặc biệt là trong việc so sánh các khoản đầu tư. Trong khi ROI của khoản đầu tư thứ hai của Jo gấp đôi khoản đầu tư đầu tiên, thời gian giữa việc mua và bán của Jo là một năm đối với khoản đầu tư đầu tiên, nhưng là ba năm đối với khoản thứ hai.

Jo có thể điều chỉnh ROI của khoản đầu tư nhiều năm cho phù hợp. Vì tổng ROI là 40% nên để có được ROI trung bình hàng năm, Jo có thể chia 40% cho 3 để mang lại 13,33% hàng năm. Với sự điều chỉnh này, có vẻ như mặc dù khoản đầu tư thứ hai của Jo kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, khoản đầu tư đầu tiên mới thực sự hiệu quả hơn.

ROI có thể được sử dụng cùng với tỷ lệ hoàn vốn (RoR) , có tính đến khung thời gian của dự án. Người ta cũng có thể sử dụng giá trị hiện tại ròng (NPV), tính đến sự khác biệt về giá trị của tiền theo thời gian do lạm phát. Việc áp dụng NPV khi tính toán RoR thường được gọi là tỷ lệ hoàn vốn thực tế.

Hạn chế của ROI trong việc so sánh đầu tư

 

Hạn chế của ROI trong việc so sánh đầu tư

Các ứng dụng khác của ROI là gì?

Gần đây, một số nhà đầu tư và doanh nghiệp đã quan tâm đến việc phát triển các hình thức mới của ROI, được gọi là lợi nhuận xã hội (SROI). SROI ban đầu được phát triển vào cuối những năm 1990 và tính đến những tác động rộng hơn của các dự án bằng cách sử dụng giá trị ngoài tài chính (tức là các chỉ số xã hội và môi trường chưa được phản ánh trong các báo cáo tài chính thông thường).

SROI giúp ta hiểu được giá trị của một số tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) được sử dụng trong các hoạt động đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI). Chẳng hạn, một công ty có thể quyết định tái chế nước trong các nhà máy của mình và thay thế hệ thống chiếu sáng thành đèn LED toàn bộ.

Những cam kết này có chi phí ngay lập tức và có thể tác động tiêu cực đến ROI truyền thống. Tuy nhiên, lợi ích ròng cho xã hội và môi trường có thể dẫn đến một SROI tích cực.

Có một số biến thể mới khác của ROI đã được phát triển cho các mục đích cụ thể. Thống kê social media ROI xác định chính xác hiệu quả của các chiến dịch social media, ví dụ như có bao nhiêu lượt click hoặc lượt thích được tạo cho một khoảng thời gian bỏ ra. Tương tự, số liệu thống kê marketing ROI có thể xác định lợi nhuận do các chiến dịch quảng cáo hoặc tiếp thị mang lại.

Ngoài ra, cũng có một chỉ số gọi là ROI học tập. Chỉ số này liên quan đến lượng thông tin học được và nhớ được như một lợi ích từ việc học tập hoặc đào tạo kỹ năng. Khi thế giới tiến bộ và nền kinh tế thay đổi, nhiều hình thức chuyên môn khác của ROI chắc chắn sẽ được phát triển trong tương lai.

ROI trong thuật ngữ hiểu đơn giản là gì?

Đơn giản, return on investment (ROI) cho bạn biết bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền (hoặc mất bao nhiêu tiền) từ một khoản đầu tư hoặc dự án sau khi tính đến chi phí của nó.

ROI là gì

ROI là gì

Làm thế nào để bạn tính toán lợi tức đầu tư (ROI)?

Lợi tức đầu tư (ROI) được tính bằng cách lấy lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư chia cho chi phí của khoản đầu tư đó. Chẳng hạn, một khoản đầu tư có lợi nhuận là 100 đô la và chi phí là 100 đô la sẽ có ROI là 1 hoặc 100% khi được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Mặc dù ROI là một cách nhanh chóng và dễ dàng để ước tính mức độ thành công của một khoản đầu tư, nó có một số hạn chế nghiêm trọng. Ví dụ, ROI không phản ánh giá trị thời gian của tiền.

Điều này làm bạn khó có thể so sánh ROI một cách có ý nghĩa vì một số khoản đầu tư sẽ mất nhiều thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận hơn những khoản khác. Vì lý do này, các nhà đầu tư chuyên nghiệp có xu hướng sử dụng các số liệu khác, chẳng hạn như giá trị hiện tại ròng (NPV) hoặc tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR).

ROI tốt là gì?

Chỉ số ROI “tốt” sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và thời gian cần thiết để đầu tư tạo ra lợi nhuận. Nếu ta cho rằng các yếu tố khác là như nhau, các nhà đầu tư muốn tránh rủi ro có thể sẽ chấp nhận ROI thấp hơn để đổi lấy ít rủi ro hơn. Tương tự như vậy, các khoản đầu tư mất nhiều thời gian hơn để hoàn vốn thường cần có ROI cao hơn để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ngành nào có ROI cao nhất?

Trong quá khứ, ROI trung bình của S&P 500 là 10% mỗi năm, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành. Ví dụ, vào năm 2020, nhiều công ty công nghệ đã tạo ra lợi nhuận cao hơn mức 10%. Trong khi đó, các công ty năng lượng và tiện ích tạo ra ROI thấp hơn và một số bị lỗ qua nhiều năm. ROI của một ngành thay đổi theo thời gian do cạnh tranh, công nghệ và sở thích của người tiêu dùng sẽ là chuyện phổ biến.

Xem thêm: Cách chạy Native ads để đảm bảo ROI tốt cho doanh nghiệp.

Lời kết

Return on investment là một chỉ số mà nhà đầu tư thường sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một khoản đầu tư hoặc để so sánh lợi nhuận giữa nhiều khoản đầu tư. Nó được biểu thị dưới dạng phần trăm. Tuy nhiên, ROI có giới hạn vì nó không tính toán thời gian, chi phí cơ hội hay tác động của lạm phát đến lợi nhuận đầu tư, tất cả đều là những yếu tố quan trọng cần được xem xét.

Qua bài viết trên, On Digitals hy vọng bạn đã hiểu rõ về chỉ số ROI là gì và công thức tính ROI nhanh và chính xác nhất. Với ưu điểm phổ biến và đễ sử dụng ROI còn giúp doanh nghiệp phân tích khả năng quản trị vốn và sinh lời hiệu quả, Tuy nhiên với một lưu ý nhỏ là chỉ số này còn cần kết hợp với các thông số khác để ra kết quả chính xác hơn.


Quay lại danh sách

Đọc thêm

    CẦN GIÚP ĐỠ để phát triển kỹ thuật số?
    Hãy cho chúng tôi biết về thách thức kinh doanh của bạn và cùng nhau thảo luận